top of page
נוף להר הבית

ירושלים
נוף ציון

לוגו ראשית יזמות

בלב י-ם עם נוף להר הבית

שכונת נוף ציון
משרד

הזדמנות לרכוש יחידת קרקע במחיר מעולה ולהבטיח דירה עם נוף להר הבית בבניה עתידית!
 

בפרויקט יוקמו 140 יחידות דיור עם נוף להר הבית ולכותל המערבי

מתוכם משווקות  בפריסייל 25 יחידות קרקע לבניה עתידית במחירים מעולים!

PRESALE במחירים מעולים על יחידות קרקע בשכונת נוף ציון עם נוף ישיר להר הבית צמוד לפרויקט שנבנה ומשווק ע"י רמי לוי

משקיעים בחתימה 150,000 ש״ח עבור יחידת קרקע
ונהנים מצפי רווח של למעלה מ 700,000 ש״ח בשלב בניית הדירה

אייקון ידיים

.הקרקע אינה זמינה לבניה מידית

השקעה התחלתית של 150,000 ₪ - עבור יחידת קרקע לדירה בגודל 100 מ"ר

קרקע בטאבו עם היתר בניה

קרקע בטאבו עם תב"ע מאושרת

25 Presale
13 נמכרו
12 נותרו

25 Presale
13 נמכרו
12 נותרו

נוף להר הבית

3

2

1

:צפי זמנים משוער

.הקרקע אינה זמינה לבניה מידית

ינואר
2025 

עדכון תב״ע

אפריל
2026

אישור תב״ע

דצמבר
2028

סיום בנייה 

בפרויקט מתוכננים 7 בנייני מגורים ובסה"כ כ 140 יחידות דיור שיתווספו לשכונת "נוף ציון המייסדים" ו"נוף ציון החדשה"

ויאוכלסו בכ-600 משפחות.

מפת מרחק
תכנון הראשוני

החל התכנון הראשוני לתב״ע

Photo by Robert Bye on Unsplash

חברת ראשית יזמות מתמחה ברכישה,
הסדרה והשבחת נדל״ן באזור יהודה ושומרון

בקבוצה עורכי דין, אדריכלים ואנשי מקצוע בעלי מומחיות נרחבת בכל הקשור להתנהלות אל מול המנהל האזרחי וגורמי ההתיישבות ביהודה ושומרון

לוגו ראשית יזמות
מפת מרחק

חברת ראשית יזמות מתמחה ברכישה, הסדרה והשבחת נדל״ן באזור יהודה ושומרון

בקבוצה עורכי דין, אדריכלים ואנשי מקצוע בעלי מומחיות נרחבת בכל הקשור להתנהלות אל מול המנהל האזרחי וגורמי ההתיישבות ביהודה ושומרון

לוגו ראשית יזמות
משרד ראשית יזמות

יצירת קשר

פרוייקט רלוונטי

מאיר שחם 2 ירושלים,
פרויקט ירושלים של זהב

לוגו ראשית יזמות
bottom of page