top of page
יחידות קרקע להשקעה

ברכפלד צפון

לוגו ראשית יזמות

מודיעין עלית - קריית ספר

משרד

פרויקט "ראשית השחר" מיועד לתכנון ובניית 2,000 יחידות דיור במודיעין עלית,
מתוכם בפריסייל 100 יחידות קרקע במחירים מעולים!

בניה

מחירים מעולים על יחידות קרקע במודיעין עלית המבוקשת

משקיעים בחתימה 150,000 ש״ח על יחידת קרקע ונהנים מרווח צפוי של כ 900,000 ש״ח בשלב בניית הדירה

אייקון ידים

.הקרקע אינה זמינה לבניה מידית

השקעה התחלתית של 150,000 ₪ - עבור יחידת קרקע לדירה בגודל 100 מ"ר

Photo by Danist Soh on Unsplash

Photo by Danist Soh on Unsplash

100 Presale
49 נמכרו
51 נותרו

ראשית השחר פרויקט
לוגו ראשית יזמות

חברת ראשית יזמות מתמחה ברכישה,
הסדרה והשבחת נדל״ן באזור יהודה ושומרון

בקבוצה עורכי דין, אדריכלים ואנשי מקצוע בעלי מומחיות נרחבת בכל הקשור להתנהלות אל מול המנהל האזרחי וגורמי ההתיישבות ביהודה ושומרון

חברת ראשית יזמות מתמחה ברכישה, הסדרה והשבחת נדל״ן באזור יהודה ושומרון.
בקבוצה עורכי דין, אדריכלים ואנשי מקצוע בעלי מומחיות נרחבת בכל הקשור להתנהלות אל מול המנהל האזרחי וגורמי ההתיישבות ביהודה ושומרון.

לוגו ראשית יזמות
ראשית השחר פרויקט
בניה

3

2

1

:צפי זמנים משוער

.הקרקע אינה זמינה לבניה מידית

השקעה בטוחה בעיר עם ביקוש הנדל"ן מהגבוהים בישראל!

ינואר
2025

רישום בטאבו

יוני
2026

אישור תב״ע

דצמבר
2028

סיום בנייה שלב א׳

משרד ראשית יזמות

יצירת קשר

פרוייקט רלוונטי
bottom of page